జగన్ రెడ్డి పని అయిపోయింది సొంత ఇలాకాలో కార్పొరేటర్లు అడ్డం తిరిగారు వడ్డీ వసూలుకు వెళ్లినట్టు పన్ను కోసం మంది మార్బలంతో వెళ్ళటం ఏంటని నిలదీశారు pic.twitter.com/QPKBZVqPK2

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) February 28, 2023