రామోజీరావుతో మామూలుగా ఉండదు 😂 pic.twitter.com/9otYmAtgQ7

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) September 22, 2022