రక్తపు కూటికి అలవాటు పడ్డావా "బానిసవల్లి" ?? #Happy10thBailAnniversaryJagan pic.twitter.com/tTjClm8NsB

— iTDP Official (@iTDP_Official) September 23, 2023