విజయవాడ ఏసీబీ న్యాయస్థానం బయట దృశ్యాలు.. #FalseCasesAgainstNaidu pic.twitter.com/I2XXXCBbhT

— iTDP Official (@iTDP_Official) September 10, 2023