ఈ పోరాటం ఆయన ఒక్కరి కోసం కాదు.. ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజల స్వేచ్ఛ , హక్కుల కోసం - నారా భువనేశ్వరి గారు.. #WeWillStandWithCBNSir #G20India2023 pic.twitter.com/nzOcGw4t84

— iTDP Official (@iTDP_Official) September 9, 2023