నిఖార్సైన కార్యకర్త కి ఏమివ్వగలం 🙏🏻
జోహార్ చంద్రయ్య! #TDPWithKaryakartas pic.twitter.com/x0gmCgvyVN

— iTDP Official (@iTDP_Official) January 13, 2022