దళితులని అడుగడుగునా అవమానిస్తున్న సైకో రెడ్డి : @naralokesh pic.twitter.com/HVtzEFQOUq

— iTDP Official (@iTDP_Official) April 4, 2021