బీసీల జోలికొస్తే వడ్డీతో సహా చెల్లిస్తాం: @naralokesh pic.twitter.com/8KKD6UHq46

— iTDP Official (@iTDP_Official) April 4, 2021