నీ అబ్బా వల్లే కాలేదు...నీతో ఎండి అవుతుంది నా బొచ్చు 😏 @ysjagan #WeWillStandWithCBNSir pic.twitter.com/XIyrLfrHaX

— ʙʜᴀʀᴀᴛʜ ʀᴇᴅᴅʏ  🚲 (@iBharath_Reddyy) September 9, 2023