ఒక్కొక్కడికి బొమ్మ తిరగబడి కళ్ళు బైర్లు కమ్ముతున్నాయి అనుకుంటా🤣🤣

దెబ్బ అదుర్స్ కదరా సాయి 🔥🔥💪💪 pic.twitter.com/LPYXxpzvBg

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) May 16, 2024