ఈ కేసులో రిలీఫ్ వస్తుందేమో అని మరో కేసు...

Fiber Grid case మరొక బోగస్ కేసు..

పయ్యావుల కేశవ్ Explains#ChandrababuArrest pic.twitter.com/b63WmVki3h

— M9 NEWS (@M9News_) September 19, 2023