చంద్రబాబు గారి కి మద్దతుగా కుటుంబం తో సహా కోర్టు బయట ఎదురుచూస్తున్న అభిమాని....

మీలాంటి వారే పార్టీ కి బలం శివ అన్న!!! pic.twitter.com/cU6TnOs13B

— 🚲 𝓓𝓲𝓵𝓮𝓮𝓹 🚲 (@dmuppavarapu) September 10, 2023