గుంటూరు జిల్లా
చిలకలూరిపేట నుండి అసెంబ్లీ అభ్యర్థిగా సీట్ ఆశిస్తున్నా భాష్యం ప్రవీణ్ గారు...🔥 pic.twitter.com/DvGemOyTOT

— మన ప్రకాశం (@mana_Prakasam) June 5, 2023