మాకు రాజధానే లేదు,,,, సిగ్గులేకుండా బతుకుతున్నం.. బొక్కలో బ్యాంక్ ఉంటే ఎంత లేకుంటే ఎంతpic.twitter.com/SVvFu7ndvX

— 🔱🕉️సుజత్☪️✝️™️ (@SujathKadiri54) May 25, 2023