రాష్ట్ర ప్రజలకు మందు అందకుండా అడ్డుకుని ఆనందయ్యను నిర్బంధించి రహస్యంగా మందును తయారు చేసి ఇతర రాష్ట్రాలకు సైతం పంపిణీ చేస్తూ ఎక్స్క్లూజివ్ విజువల్స్ తో దొరికిపోయిన జగన్ రెడ్డి pic.twitter.com/ZwVMobSP0Q

— I Love India✌ (@Iloveindia_007) May 26, 2021