అప్పుడే... బాగా సహనం తక్కువే

Constable niii bediristhundi, lady niii cheedarinchukuntundi Mike ivvakundapic.twitter.com/Vn99s0AZt3

— 🍓🍑_Thrower (@Leather_Beltt) April 15, 2021