చంద్రన్న కు హారతులిస్తూ ,గజమాలతో సత్కరిస్తున్న ఆడపడచులు 💛💛🔥🔥✌️✌️#Lakshmi4Tirupati pic.twitter.com/u5EZY6jFkx

— Sreenivas C (@SreenivasC14) April 10, 2021