బహుభాషా కోవిదులైన రెడ్డి గారికి
ఏ బాష అయినా కరతలామలకం.
లోకేశ్ కి ఏమి తెలుసు? pic.twitter.com/kQNmXIKjMM

— చాకిరేవు (@chaakirevu) April 9, 2021