తెలుగు దేశం ఆవిర్భావ దినోత్సవం ని ఘనంగా జరుపుకున్నాము.@tarak9999 నీ రాక కోసం వేయి కళ్ళతో ఎదురు చూస్తున్నారు వూర్లో జనాలు 🙏 pic.twitter.com/8VGP01iM8A

— Hanu ™ © (@HanuViews) March 29, 2021