జగన్‌ కేసుల్లో వైఎస్‌పై అభియోగాలు నమోదు చేయలేదే?
ఆ కేసుల్లో అధికారుల్ని జైలుకి పంపారు కదా?
నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాల కేసులో అధికారులపై చర్యలేవి?#CMJagan #skilldevelopment #YSRajashekarReddy #APNews #TeluguNewshttps://t.co/IN2SF246YL

— Eenadu (@eenadulivenews) September 23, 2023