అన్నగారి మానస పుత్రిక ‘తెలుగు విశ్వవిద్యాలయం’#NTR #Tdp #telugunews #Eenadu https://t.co/AjBBFSCPY5

— Eenadu (@eenadulivenews) May 27, 2023