శక పురుషుడికి శత వందనం
ప్రజాసంక్షేమమే పరమావధి
నడకలో, నడతలో, పాలనలో ప్రతి అడుగూ సంచలనమే#Mahanadu #NTR #eenadu #Telugunews https://t.co/NXg6GTUY6i

— Eenadu (@eenadulivenews) May 27, 2023