ఇదేంటి మరీ ఈ సీన్లు గుర్తుకు తెస్తోంది !? https://t.co/uYepKPS2g3 pic.twitter.com/5eouE1ELhO

— Eclector (@eclector1419857) June 9, 2023