బిల్డింగ్లకి curtain లు వేసే ఐడియా ఎవరిదీ అయ్యా నాయనా 🙆🏾‍♀️🙆🏾‍♀️ #thu pic.twitter.com/geJsETAiH6

— Dr.మహిష్మ.కె (@drmahishmak) June 2, 2023