ఓరేయ్ 🐕🐶🐶🐕 ల్లారా🤣🤣....మూడు సంవత్సరాల క్రితం వరదల సమయంలో 9లక్షలకు దొబ్బితిని ఇప్పటివరకు హోటల్ బిల్లు ఇవ్వలేదంట🤣🤣.... మీరుకూడా మా పెద్దాయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి మాట్లాడేవారే🤣🤣.... pic.twitter.com/Dgbey9hkZG

— 🚲 𝓓𝓲𝓵𝓮𝓮𝓹 🚲 (@dmuppavarapu) September 23, 2023