అసలైన విజనరీ లీడర్ మన చంద్రబాబు#CBNAgain #AP #AndhraPradesh #APDeservesBetter #APwithCBN #TDP #ByeByeJaganIn2024 pic.twitter.com/nCmSHQDIu3

— Bhavishyathuku Babu Guarantee (@CBNAgain) April 30, 2023