హ్యాట్రిక్ సిక్సర్లతో ఘర్షణ....!!🤯🤯🤯 pic.twitter.com/SSdBwrLxnQ

— ɴᴀɢᴀʀᴀᴊᴜ ɴᴀɪᴅᴜ (@Bezawada_Alludu) May 9, 2023