మైదుకూరు.. యువగళం కు అపూర్వ ప్రజాదరణ.#YuvaGalamPadayatra #NaraLokesh #EndOfYCP #YuvaGalam #YuvaGalamLokesh #JaganPaniAyipoyindhi #BhavishyathukuGuarantee
2 pic.twitter.com/q30zqVM8zG

— anigalla🇮🇳 (@anigalla) June 4, 2023