టీడీపీది నామమాత్రపు పోటీ.. అభ్యర్థి సాదా సీదా అభ్యర్థి.. వైసీపీ అభ్యర్థి దిగ్గజం. ఆ దిగ్గజానికి మరో యాబై మంది దిగ్గజాల మద్దతు.. అని రాసిన సాక్షి.. తీరా చూస్తే దిగులుగా కౌంటింగ్ కేంద్రం వదిలి వెళ్తున్న దిగ్గజం. 😀😂 #ByeByeJaganIn2024 pic.twitter.com/5LrIupPxOE

— anigalla🇮🇳 (@anigalla) March 18, 2023