కొన్ని సంఘటనలు వర్ణించలేము. మీ కోరికని ఏసు ప్రభు తప్పక వింటాడు రాజేష్ గారు.

వర్షంలో చంద్రబాబు కోసం గౌరీపట్నం చర్చి కొండని మోకాలి పైన ఎక్కి ప్రత్యేక ప్రార్ధన చేసిన రాజేష్ మహాసేన గారు 🙏🙏 pic.twitter.com/m7e0f1NyWl

— Chandu (@YOLO_Beliver) September 21, 2023