ఇప్పుడు జగన్ గుండె ఏమని కొట్టుకుంటుంది అధ్యక్షా 🤣🤣🤣 pic.twitter.com/V55LHEnIVO

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) September 22, 2023