గువ్వ బలిసి కొట్టుకుంటున్నారు ఏపీలో అధికారులు..గెలిచిన కాండిడేట్ ని అలా లాక్కెళుతున్నారు 😡😡#RipDemocracyInAP #ByeByeJaganIn2024 pic.twitter.com/JpiTTVYO2e

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) March 18, 2023