(సాక్షి స్క్రోలింగ్) 😂😂

కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి వైసీపీ లేఖ

పశ్చిమ రాయలసీమ గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికను రీకౌంటింగ్ చేయాలని వినతి#ByeByeJaganIn2024

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) March 18, 2023