ఇది శాంపిల్ మాత్రమే..అసలు కథ ఇప్పుడు మొదలుతుంది 🔥🔥 #ByeByeJaganIn2024 pic.twitter.com/nezgw4iIjR

— Venu M Popuri (@Venu4TDP) March 18, 2023