వైసీపీకి ఓటు వేసిన రెడ్డి కాని కులాలవాళ్ళు చూసి తరించండి pic.twitter.com/EZkKVnmGpC

— Political Missile (@TeluguChegu) January 19, 2023