బాలయ్య బాబుని గుండెల్లో పెట్టేసుకున్నారు హిందూపురం ప్రజలు ..

This video made me emotional 🥹 pic.twitter.com/SU68ulsNWl

— TDP Germany (@TDP_Germany) May 9, 2024