సోమవారం వరకు సీఐడీ కస్టడీ ఇవ్వకూడదు అని హై కోర్టు ఆదేశం

— TDP Germany (@TDP_Germany) September 13, 2023