అవినాష్ రెడ్డి పారిపోయాడు

వెంబడించే బాధ్యత సీబీఐ చీఫ్ ది :. తమ్మినేని సీతారాం

pic.twitter.com/Nqeyuva97t

— TDP Germany (@TDP_Germany) May 21, 2023