యంత్రాలు సాఫ్ట్వేర్, శిక్షణ కేంద్రాలు, శిక్షణ తీసుకున్న విద్యార్థుల వివరాలు అన్ని అందుబాటులో ఉన్నాయి కళ్ళ ముందు ఇంత మంది సాక్షాలు ఉన్న చంద్రబాబు గారి పై కక్ష సాధింపే ధేయ్యంగా సైకో జగన్ రెడ్డి నీచ రాజకీయాలు చేస్తున్నాడు. సీమెన్స్ ప్రాజెక్టు పనితీరు సంతృప్తిగా ఉంది గణనీయమైన సంఖ్యలో… pic.twitter.com/IIbeHZgWL7

— Vinod (@TDPNextGen) September 24, 2023