అరెస్ట్ భయం పట్టుకుంది ఉన్మాదులా ప్రవర్తిస్తున్నారు.

ఎవరైనా అవినాష్ రెడ్డికి అడ్డువస్తే దాడి చేయాలి కదా అందుకే హోటళ్లు, లాడ్జిలు కిట కిట లాడుతున్నాయి కిరాయి అనుచరులు దిగిపోయూయరు వీరంగం సృష్టిస్తున్నారు. వైసీపీ రౌడీలు మీడియా ప్రతినిధుల పై దాడి చేసారు, కెమెరాలు ధ్వంసం చేసారు… pic.twitter.com/iQyk0uuXy3

— Vinod (@TDPNextGen) May 22, 2023