నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు .. అంటూ సాగిన ప్రాస అదిరింది ❤️💛#AndhraPradesh #JaganLosingIn2024 #TDPWillBeBack pic.twitter.com/ZzXBEB7Bo0

— 🐎🔱 సుజత్ 🕉️✝️☪️ (@Kadirodu) April 7, 2024