విశాఖ గ్లోబల్ సమ్మిట్‍లో వివాదం...

సమ్మిట్ కిట్‍ల పంపిణీ దగ్గర గందరగోళం.. భోజనాలు అయిపోవడంతో గొడవ... pic.twitter.com/3hciZJvBAG

— Team Lokesh (@Srinu_LokeshIst) March 3, 2023