డెంగ్యూ నీ ఇలా అన్నాడు రేపు దెందులూరు నీ ఏం అంటాడో? pic.twitter.com/n1NaWEEn4D

— శ్రీ 🦁🚲 (@Sri4TDP) March 24, 2023