వైకాపా నాయకులు కూడా చంద్రబాబు నాయకత్వం వర్ధిలాలి అంటున్నారు 😂😂😂🤣🤣🤣🤣🤣🤣

pic.twitter.com/FilkLRNF3x

— 𝗦𝗵𝗶𝘃𝘂𝗱𝘂 (@Shiva4TDP) August 7, 2023