పెద్దాయన : నేనున్నా "లోకేష్ రెడ్డి" అనిపించు నువ్వు...
లోకేష్ అన్న : నన్ను ఆల్రెడీ మంత్రాలయంలో లోకేష్ రెడ్డిని చేసేశారు ..."ఇటు రా అబ్బా లోకేష్ రెడ్డి" అనే ప్రేమగా పిలుచుకున్నారు వాళ్ళ మనిషి లాగా... నేను తక్కువ మాట్లాడతా ఎక్కువ పని చేస్తా...😊😊😊

వీడియో మొత్తం చూడండి చాలా pic.twitter.com/Wf3XXZ8rH6

— Saikiran Goli (@SaikiranGoli3) June 6, 2023