రాష్ట్రంలో దొంగ ఓట్ల నమోదు గురించి నేను కేంద్ర ఎన్నికల సంఘానికి చేసిన ఫిర్యాదుపై విచారణ జరిపి ఇప్పటి వరకు రాష్ట్రంలో జీరో హౌస్ నెంబర్ పై 2,51,767 ఓట్లు, పది ఓట్లకు మించి ఒకే డోర్ నెంబర్ పై 1,57,939 ఇళ్ళలో 24,61,676 ఓట్లు నమోదైనట్టు గుర్తించామని, వీటిలో ఇప్పటి వరకు జీరో హౌస్… pic.twitter.com/LDEd3E4vec

— K Raghu Rama Krishna Raju (@RaghuRaju_MP) September 12, 2023