అక్కడ మినిస్టర్ గారు చెప్పిన investments అన్నీ ఏపీ కి వచ్చినవే ! కానీ అవి తెచ్చింది వైసీపీ ప్రభుత్వం కాదు 😅😆 https://t.co/nXiUrx2VFE pic.twitter.com/daJlNRLahh

— Belphegor ⸸☠ (@PolCritic666) June 9, 2021