కంప్లైంట్ చేసింది కల్లం అజయ్ రెడ్డి, హై కోర్ట్ లో వారెంట్ తెచ్చింది లాయర్ CV మోహన్ రెడ్డి, అరెస్ట్ ఆర్డర్ ఇచ్చింది సురేష్ రెడ్డి, అరెస్ట్ చేసింది రఘు రామి రెడ్డి, చేయించింది జగన్ రెడ్డి, కోరింది భారతి రెడ్డి, పర్య వెక్షన చేసింది సజ్జల రెడ్డి#WeWillStandWithCBNSirpic.twitter.com/fepYO6nGef

— TalapaReddy Veera Reddy (@tvrtdp) September 9, 2023