సమాజమే దేవాలయం..ప్రజలే దేవుళ్ళు #Jaibalayya pic.twitter.com/ftpmF9NXYv

— Nandamurifans.com 🦁 🌊 (@Nandamurifans) February 5, 2021