ప్రపంచంలోనే నెంబర్ వన్ ఎర్రిపప్ప సీఎం ఎవరు? pic.twitter.com/UIw19tt4xT

— MalathiReddy 4.0 TDP (@tdp_team67) May 15, 2023